• Jesień
  • Jesien1
  • jesien2
  • Jesien3

Moda to zasada, że strój uzupełnia kobietę. Nigdy odwrotnie.