• deblu

Moda to zasada, że strój uzupełnia kobietę. Nigdy odwrotnie.